Werkwijze

Het intakegesprek is vrijblijvend en kosteloos. In het eerste gesprek bespreken we samen of de vraag van uw organisatie en de dienstverlening die Conveno biedt bij elkaar passen en bepalen we de doelstelling van het begeleidingstraject. Een gesprek met de cliënt volgt en ook dan bekijken we of er een klick is, of er wederzijds vertrouwen en mogelijkheden zijn.

Vervolgens bekijken we op welke wijze het traject ingezet wordt. De opdrachtgever en Conveno bespreken voor aanvang van het begeleidingstraject de duur en de kosten.

Het levensthema, wat is dat?

Conveno gaat uit van het levensthema, een persoonlijke en onderscheidende benadering. Voor alle individuele begeleidingstrajecten is het levensthema het uitgangspunt. Dit levensthema komt voort uit de behoefte die ieder mens als kind heeft gehad. Het gaat om behoeften die al of niet zijn vervuld, zoals de behoefte aan erkenning, gezien worden of erbij horen.

Deze (on)vervulde behoeften vormen het levensthema en bepalen in belangrijke mate het denken, voelen en handelen van de mens. Inzicht in dit persoonlijke levensthema stimuleert mensen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de vervulling van hun behoeften. Zo kunnen zij richting geven aan de individuele invulling van hun leven en ambities.

Kenmerken

De naam Conveno is afgeleid van een woord uit het Latijn dat "samenbrengen" betekent. Die naam karakteriseert de doelstelling. Door inzicht in het persoonlijke levensthema ondersteunt Conveno de mens (terug) in zijn (werk-)omgeving te komen. Een nadere uitleg: alles wat mensen doen en denken komt voort uit het gevoel, uit het onbewuste. Het onbewuste draagt veel wijsheid in zich. Wie toegang heeft tot wat er zich in het onbewuste afspeelt, komt dichter bij zichzelf, leert zichzelf beter begrijpen en kan meer afgewogen keuzes maken. Dit geldt zowel voor de dagelijkse casuïstiek als voor de grote lijnen in het werk. Conveno helpt gevoel en verstand bij elkaar te brengen tot een verdiepte zelfkennis en helpt deze toe te passen in het persoonlijke en professionele leven.

Resultaatgerichte begeleidingstrajecten en het maken van verbinding met uw bedrijf en uw medewerkers, kenmerken Conveno.

Conveno

  • is er voor bestuurder, directie, manager, P&O-er en medewerker
  • richt zich op de vraag van het individu, ook binnen een team
  • gaat uit van kracht van mensen
  • gaat uit van mogelijkheden tot groei en verandering
  • werkt spiegelend, adviserend en zonder waardeoordeel
  • is onafhankelijk en feitelijk