Mensen zijn de belangrijkste waarde in een organisatie. De support van Conveno stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van mensen, zowel op individueel niveau als in teamverband. Bestuurders en managers die gefocust richting kunnen geven aan hun organisatie en gemotiveerde medewerkers die prettig in hun vel zitten, brengen een bedrijf tot optimale prestaties.

Theo Glasbergen

Theo Glasbergen is de initiator van Conveno. Hij heeft in de loop der jaren inzicht verworven in bestuurlijke verhoudingen en competenties. Gaandeweg heeft hij zich gespecialiseerd in het begeleiden van bestuurders en (management)teams ten aanzien van persoonlijke- en organisatievraagstukken in bedrijfsleven, gemeenten, onderwijs en gezondheidszorg. Met zijn academische achtergrond fungeert Theo als gelijkwaardige sparringpartner, coach en analyticus op het niveau van bestuurders en management. Ook begeleidt Theo mensen met zingevingsvragen, zowel werkgerelateerd als in combinatie met het privéleven.

Drive

‘Mijn drive is mensen inzicht te geven in hun persoonlijke drijfveren en keuzemomenten. Ik daag mijn gesprekspartners uit om in beweging te komen en hun regie op hun leven en het werk optimaal uit te oefenen. Ik ervaar het als inspirerend dat ik als gesprekspartner veel vertrouwen krijg en diep in het leven van mensen mag kijken. Het geeft mij voldoening als ik in gesprek met de cliënt voel dat de begeleiding werkt. Het is mooi om te zien dat mensen tenslotte hun spoor vinden.’