Mensen zijn de belangrijkste waarde in een organisatie. De support van Conveno stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van mensen, zowel op individueel niveau als in teamverband. Bestuurders en managers die gefocust richting kunnen geven aan hun organisatie en gemotiveerde medewerkers die prettig in hun vel zitten, brengen een bedrijf tot optimale prestaties.

Theo Glasbergen

Theo Glasbergen is de initiator van Conveno. Hij heeft in de loop der jaren inzicht verworven in bestuurlijke verhoudingen en competenties. Gaandeweg heeft hij zich gespecialiseerd in het begeleiden van bestuurders en (management)teams ten aanzien van persoonlijke- en organisatievraagstukken in bedrijfsleven, gemeenten, onderwijs en gezondheidszorg. Met zijn academische achtergrond fungeert Theo als gelijkwaardige sparringpartner, coach en analyticus op het niveau van bestuurders en management. Ook begeleidt Theo mensen met zingevingsvragen, zowel werkgerelateerd als in combinatie met het privéleven.

Drive

‘Mijn drive is mensen inzicht te geven in hun persoonlijke drijfveren en keuzemomenten. Ik daag mijn gesprekspartners uit om in beweging te komen en hun regie op hun leven en het werk optimaal uit te oefenen. Ik ervaar het als inspirerend dat ik als gesprekspartner veel vertrouwen krijg en diep in het leven van mensen mag kijken. Het geeft mij voldoening als ik in gesprek met de cliënt voel dat de begeleiding werkt. Het is mooi om te zien dat mensen tenslotte hun spoor vinden.’

Gosina Glasbergen–van Harten

Gosina Glasbergen vormde, met haar echtgenoot Theo, meer dan twintig jaar de spil van Conveno. Enkele jaren na de start van Conveno stapte zij in, waarna zij samen werkten aan de doorontwikkeling van de organisatie en aan hun eigen professionaliteit.

Vanuit haar academische achtergrond had Gosina veel kennis van en ervaring met de begeleiding van mensen met vraagstukken omtrent werk en professionaliteit. Aansluitend bij het niveau van haar gesprekspartner en met haar verfijnde gesprekstechnieken begeleidde zij velen in hun zoektocht naar persoonlijke kracht. Zij deed haar werk met bijzonder veel plezier en bezieling. Helaas is hieraan een einde gekomen. Gosina is op 8 april 2022 overleden aan de gevolgen van ALS.

Zo stond Gosina in haar werk: in balans

‘Door de juiste vragen te stellen op cruciale momenten help ik mensen om via bewustwording en zelfinzicht te ontdekken wat ze nodig hebben. Wat hen helpt om in het eigen kader in het werk te staan en zo beter tot hun recht te komen. Het is belangrijk dat een mens zichzelf ontdekt, de eigen angsten en krachten leert aanvaarden. Het mooiste vind ik als er een kantelmoment optreedt en iemand ontdekt: zó zit het bij mij! Vanuit dat inzicht zie ik mensen zelf de regie pakken, beslissingen nemen en nieuwe kansen voor zichzelf creëren. Het blijft me fascineren om mensen te zien veranderen en groeien.’