Mensen zijn de belangrijkste waarde in een organisatie. De support van Conveno stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van mensen, zowel op individueel niveau als in teamverband. Bestuurders en managers die gefocust richting kunnen geven aan hun organisatie en gemotiveerde medewerkers die prettig in hun vel zitten, brengen een bedrijf tot optimale prestaties. Theo en Gosina Glasbergen zijn de professionals die support op maat bieden. Samen vormen zij al meer dan twintig jaar de spil van Conveno.

Theo Glasbergen

Theo Glasbergen is de initiator van Conveno. Hij heeft in de loop der jaren inzicht verworven in bestuurlijke verhoudingen en competenties. Gaandeweg heeft hij zich gespecialiseerd in het begeleiden van bestuurders en (management)teams ten aanzien van persoonlijke- en organisatievraagstukken in bedrijfsleven, gemeenten, onderwijs en gezondheidszorg. Met zijn academische achtergrond fungeert Theo als gelijkwaardige sparringpartner, coach en analyticus op het niveau van bestuurders en management. Ook begeleidt Theo mensen met zingevingsvragen, zowel werkgerelateerd als in combinatie met het privéleven.

Drive

‘Mijn drive is mensen inzicht te geven in hun persoonlijke drijfveren en keuzemomenten. Ik daag mijn gesprekspartners uit om in beweging te komen en hun regie op hun leven en het werk optimaal uit te oefenen. Ik ervaar het als inspirerend dat ik als gesprekspartner veel vertrouwen krijg en diep in het leven van mensen mag kijken. Het geeft mij voldoening als ik in gesprek met de cliënt voel dat de begeleiding werkt. Het is mooi om te zien dat mensen tenslotte hun spoor vinden.’

Gosina Glasbergen–van Harten

Gosina Glasbergen heeft vanuit haar academische achtergrond veel kennis van en ervaring met begeleiding van mensen met vraagstukken omtrent werk en professionaliteit. Zij richt zich op begeleiding en coaching van alle geledingen in organisaties. Gosina bevraagt en coacht om de persoon inzicht te laten krijgen in de eigen drijfveren en handelwijze. Aansluitend bij het niveau van haar gesprekspartner stimuleert zij de zoektocht naar persoonlijke kracht. Hiervoor hanteert Gosina een verfijnde gesprekstechniek. Theo en Gosina Glasbergen werken samen aan de doorontwikkeling van bedrijf en eigen professionaliteit.

Balans

‘Door de juiste vragen te stellen op cruciale momenten help ik mensen om via bewustwording en zelfinzicht te ontdekken wat ze nodig hebben. Wat hen helpt om in het eigen kader in het werk te staan en zo beter tot hun recht te komen. Het is belangrijk dat een mens zichzelf ontdekt, de eigen angsten en krachten leert aanvaarden. Het mooiste vind ik als er een kantelmoment optreedt en iemand ontdekt: zó zit het bij mij! Vanuit dat inzicht zie ik mensen zelf de regie pakken, beslissingen nemen en nieuwe kansen voor zichzelf creëren. Het blijft me fascineren om mensen te zien veranderen en groeien.’